Enerji Sistemleri Mühendisliği Isı ( yanma,kimyasal,nükleer,güneş,jeotermal vb.) ve  akışkan (sıvı/hidrolik,gaz/pnömatik(buhar/rüzgar vb.)) enerjisi/gücü olayları ve mekaniği ile ilgilenen bağımsız bir mühendisliktir.

 

Genel Mühendislik Dersleri

 • Matematik, fizik ve kimya
 • Temel elektrik ve elektronik
 • Termodinamik
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Isı Transferi
 • Mukavemet
 • Mühendislik Matematiği
 • Mühendislik Mekaniği
 • Makine Elemanları
 • Malzeme Bilgisi
 • Teknik çizim ve bilgisayar destekli 3D Modelleme
 • Bilgisayar programlama
 • Enerji sistemleri mühendisliği giriş dersi

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Alan Dersleri

Aşağıda listelemiş olduğum dersler genel olarak okutulan alan dersleridir. Enerji sistemleri mühendisliği bölümü bulunan üniversitelerin sitelerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 • Yenilenebilir enerji uygulamaları (güneş,rüzgar,biyogaz,hidrojen, jeotermal, hidroelektrik gibi)
 • Mekanik tesisat (sıhhı tesitat, doğalgaz ,kalorifer ve havalandırma tesisatı)
 • Yakıtlar ve yakma teknolojisi
 • Isıtma ve soğutma teknolojisi
 • Nükleer enerji sistemleri
 • Termal sistemler
 • ANSYS-Fluent
 • Yalıtım teknolojisi
 • Güç elektroniği
 • Elektrik makineleri
 • Enerji iletim ve dağıtım

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Hangi Alanlarda Çalışabilir ?

Bir enerji sistemleri mühendisi, enerjinin üretildiği, dönüştürüldüğü veya aktarıldığı çoğu ortamda çalışabilir. Örneğin, elektrik enerjisi üretim santrallerinde , enerjinin ısı olarak kullanıldığı alanlarda  ,enerji kaynaklarının bulunup işlenildiği alanlarda ve enerji politikası ve verimliliğinin yapılması gereken alanlarda çalışabilir.

Biraz daha detaylı bilgi verirsek;

 • Termik santraller,
 • Nükleer santraller,
 • Yenilenebilir enerji santralleri,(güneş,rüzgar,biyogaz hidroelektrik, jeotermal gibi)
 • Mekanik tesisat,(doğalgaz,kalorifer ve sıhhi tesisat)
 • Soğutma sistemleri ,
 • Havalandırma sistemleri,
 • Isıtma sistemleri,
 • Enerji sistem teknolojilerinin üretildiği fabrikalarda çalışabilir.

1-Devlet Sektöründe Enerji Kurum ve Kuruluşları

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
 • Maden Teknik Arama Enstitüsü (MTA).
 • Bor Enstitüsü (BOREN),
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM),
 • Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ),(Elektrik İletim Dağıtımda Görev Alamazlar),
 • Devlet Su İleri(DSİ),
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
 • Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
 • Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş (BOTAŞ),
 • Türk Petrol Rafineleri A.Ş (TÜPRAŞ),
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK),
 • Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (TEMSAN),
 • Taş Kömürü İşletmeleri,
 • TCDD vs.

2-MEB’e Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

 • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Öğretmeni,
 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alan Öğretmeni