ESMÖD

Enerji Sistemleri Mühendisleri ve Öğrencileri Derneği

Anayasamızın öngördüğü hükümler çerçevesinde üyeler arasında mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak, üyelerin birlik ve beraberlik içinde Mühendisliği ve  Enerji Sistemleri Teknisyenliği okuyan öğrencilere yardımcı olmak, kendilerine güvenli ve mutlu bir gelecek sağlamak amacı ile sosyal, mesleki ve kültürel içerikli çalışmalar yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmak amacı ile kurulmuştur.